fbpx

Kolejnym etapem procesu lakierowania proszkowego, który ma wpływ na dekoracyjność powłoki proszkowej, jest aplikacja. Na walory estetyczne składają się przede wszystkim takie procesy, jak napylenie i utwardzenie farby proszkowej. 

 Na co powinno się zwrócić uwagę, podczas aplikowania farby proszkowej, by efekt końcowy zachwycał. Najważniejsze jest to, by pomieszczenie służące do malowania, było czyste. Może zdarzyć się tak, że zanieczyszczenia przenoszone przez powietrze będą później wadami danej powłoki. Dlatego też należy zadbać o to, by w malarni wykonywać tylko malowanie, a nie inne czynności, które sprzyjać mogą powstawaniu zanieczyszczeń. Powinno się też odgrodzić malarnię od innych procesów technologicznych, takich jak obróbka mechaniczna. Co więcej, należy zabezpieczyć pomieszczenie malarni przed przewiewem powietrza przez otwarte otwory, na przykład okien. Uważa się także, że w malarni powinno być lekkie nadciśnienie powietrza w porównaniu z pozostałymi pomieszczeniami. Przy urządzaniu malarni warto pamiętać o wyposażeniu jej w łatwą do utrzymania w czystości podłogę.

Sprężone powietrze, które wykorzystuje się do zasilania urządzeń aplikacyjnych, musi być suche i odolejone – obecność oleju wpływa na powłoki podobnie jak nieprawidłowo odtłuszczone powietrze. Natomiast w sytuacji, kiedy powietrze będzie zbyt wilgotne, cząstki farby będą się sklejać. Co więcej, wilgotne powietrze może być przyczyną spiekania się farby proszkowej wewnątrz przewodów.