fbpx

Na walory dekoracyjne powłoki proszkowej wpływ na także sprzęt aplikacyjny, kabina natryskowa oraz systemy odzyskowe. Na wygląd otrzymanych powiek wpływają rodzaj stosowanego sprzętu aplikacyjnego i jego stan techniczny.

Bardzo ważną rolę odgrywa kabina natryskowa. Jej konstrukcja powinna uniemożliwić wydostawanie się napylanego proszku na zewnątrz do pomieszczenia malarni. By było to możliwe, przepływ powietrza ustawiony jest do jej wnętrza. Dzięki temu wszystkie zanieczyszczenia, które unoszą się w powietrzu trafiają do środka kabiny, gdzie niesione przez pole elektrostatyczne osiadają na malowanych częściach. Napięciowy sprzęt aplikacyjny ma za zadanie ładować powietrze pomiędzy dyszą aplikatora a malowanym przedmiotem. W sytuacji ładowania tarciowego, zanieczyszczenia nie osiadają na na malowanych częściach, ponieważ pomiędzy aplikatorem a przedmiotem nie powstaje pole elektrostatyczne. Przenoszone są wtedy wyłącznie cząstki farby proszkowej.

Jeśli chodzi o systemy odzyskowe, to ich konstrukcja wpływa na ilość zanieczyszczeń, które dostarczane są do aplikacji razem z odzyskiwaną farbą proszkową. W przypadku systemów filtrowych wszystko, co dostanie się do kabiny natryskowej będzie osiadało na filtrach i pozostanie w obiegu razem z odzyskiwaną farbą. Po pewnym czasie ilość zanieczyszczeń zwiększy się, ponieważ niektóre z nich są tak małe, że nie mogą zostać oddzielone od odzyskiwanego proszku dzięki przesiewaniu. Takie filtrowe systemy odzysku polecane są do wykorzystywania podczas długich serii wymalowań w jednym kolorze. Dla każdego koloru powinien być zapewniony oddzielny filtr.

W sytuacji, kiedy korzystamy z systemów cyklonowych, zmiana filtrów nie jest konieczna. Systemy te są przystosowane do częstego zmieniania kolorów farb. W cyklonowych systemach zanieczyszczenia są oddzielane od odzyskiwanego proszku i nie trafiają do ponownego napylania.

Należy dbać o sprzęt aplikacyjny i jego prawidłowe wykorzystywanie, ponieważ pozwala to na odpowiednią jakość napylania. Natomiast brak bieżącej obsługi, brak dbałości o czystość oraz rezygnacja z wymiany zużytych części sprawią, że malowanie sprzętem nawet najwyższej jakości, nie będzie idealne.