fbpx

Chemiczne metody usuwania farby dzieli się na te, które wymagają podgrzewania kąpieli oraz na przewidziane do pracy w temperaturze otoczenia. W obu tych przypadkach działanie kąpieli prowadzi do degradacji powłoki i pozwala na otrzymanie czystej powierzchni po spłukaniu wodą.

Przez lata prace badawcze miały na celu uzyskanie jak najskuteczniejszych środków do chemicznego zdejmowania powłok, które będą zgodne z ograniczeniami związanymi z ochroną środowiska i zdrowia człowieka.

Gorące kąpiele do usuwania farby bazują najczęściej na różnego rodzaju wodorotlenkach. Usuwanie powłoki polega na jej zmydleniu przez ług. Farba puchnie, rozpuszcza się i odchodzi sama bądź po spłukaniu wodą. Jednak obecnie produkowane farby proszkowe na bazie nowych rodzajów żywic są na kąpiele bardziej odporne. Ponadto, wiele składników jest zakazanych do stosowania, ponieważ mogą szkodzić środowisku.

Chłodne kąpiele do usuwania farby bazują na systemach wykorzystujących rozcieńczalniki. Najbardziej efektywnym środkiem do zdejmowania powłok bez podgrzewania jest chlorek metylenu. Jednak ze względu na szkodliwość dla środowiska i zdrowia stosowanie tej substancji jest ograniczane. Z użytkowania wycofywane są również efektywnie działające aktywatory, takie jak fenol i jego pochodne.