fbpx

Dosyć często magazynuje się farby proszkowe przez długi czas. Większość producentów zamieszcza na opakowaniach swoich produktów informacje o tym, w jakich warunkach należy je przechowywać oraz o bezpiecznym okresie, w czasie którego nie powinny zostać zauważone zmiany we własnościach farb.

Najczęściej zalecone wielkości standardowe to temperatura nieprzekraczająca 25°C przy wilgotności względnej około 50%-60%. W takich warunkach farby proszkowe powinny zachować wszystkie swoje cechy przez minimum jeden rok. Warunki magazynowania powinny być regularnie kontrolowane.

Farby proszkowe mają określoną trwałość. Zazwyczaj przekracza ona czas, który proponowany jest przez producenta jako bezpieczny. Jeśli jednak farby przechowywane są dłużej niż dwanaście miesięcy, powinny być za każdym razem kontrolowane pod względem zmian własności mechanicznych i chemicznych przed rozpoczęciem wykonywania odpowiedzialnego zlecenia.

Pomieszczenie, w którym są przechowywane farby, powinno być oddzielone od tych, w których prowadzi się produkcję. Pomieszczenie powinno być suche, wentylowane, ogrzewane zimą, ale niezbyt gorące latem. Należy unikać wystawiania farb na bezpośrednie źródło ciepła, jak również zmian temperatury.