fbpx

Kolejnymi farbami, które po nałożeniu dają niezwykły efekt wizualny, są farby metaliczne otaczane.

Po związaniu pigmentu metalicznego z farbą proszkową, które chroniło przed podziałem, można było szybko rozszerzyć zakres wykorzystywania farb proszkowych o efektach metalicznych. Wiązanie, które nazywane jest inaczej otaczaniem, to dodatkowy proces technologiczny. W czasie tego procesu z dwóch składników, czyli z farby proszkowej i pigmentu, w konkretnie określonej temperaturze tworzy się homogeniczny, jednorodny materiał powłokowy. Cząstki pigmentu metalicznego, które są sklejone z cząstkami farby nie sprawiają problemów w czasie aplikacji. Nie ma miejsca rozdzielenie pigmentu, natomiast farba jest bardziej jednorodna, jeśli chodzi o jej objętość. Farba ta może być także odzyskiwana i używana do ponownego natrysku.

Efekt wizualny, który tworzony jest dzięki tej farbie, jest jednorodny i powtarzalny.

Minusem stosowania tego rodzaju farb jest ich koszt produkcji i nieuniknione ze względów technologicznych zainwestowanie kapitału w zakup odpowiednich sprzętów. W Europie jest jedynie kilka instalacji, które służą do otaczania pigmentów metalicznych.