fbpx

W Indianapolis w grudniu 2014 roku odbył się Powder Coating Show, na którym poruszono tematy nowych technologii w dziedzinie malowania proszkowego. Najwięcej uwagi poświęcono technice dry-on-dry i możliwościom, jakie ona daje.

Technologia dry-on-dry polega na tym, że nanosi się dwie warstwy farby proszkowej jedna po drugiej, a potem sieciuje się obydwie naraz. Dzięki zastosowaniu tej metody proces jest szybszy, zużywa się mniej energii, a więcej się produkuje.

Podwójna warstwa farby może znaleźć zastosowanie przede wszystkim w kilku konkretnych przypadkach. Metodę można więc wykorzystywać przy aplikacji powłoki antykorozyjnej, która najczęściej składa się z podkładu i warstwy nawierzchniowej. Dwie warstwy lepiej zabezpieczą krawędzie i zapewniają najlepszą ochronę przeciw korozji.

Metoda dry-on-dry sprawdzi się również w przypadku systemów, składających się z warstwy bazowej i lakieru, łączących efektowny wygląd z przyjemnych w dotyku wykończeniem.

Technologia dry-on-dry może jednak wiązać się również z różnymi problemami. Na przykład dwie warstwy farby nie powinny się ze sobą mieszać pod sieciowaniem. Problem pojawia się również wtedy, kiedy farby mają różną prędkość sieciowania. Powłoka może być nierówna i pomarszczona.

Jeśli chodzi o malowanie proszkowe, to na konferencji poruszono również inne tematy. Rozmawiano między innymi o sieciowaniu farb proszkowych promieniowaniem podczerwonym, farbach proszkowych odpornych na wysoką temperaturę, cienkowarstwowych farbach proszkowych, powłokach proszkowych na kompozytach oraz alternatywach dla obróbki fosforanami.

Przedstawiciele branży podkreślają, że ważne jest utrzymywanie się w branży nacisku na innowacje, świeże pomysły oraz szukanie nowych rozwiązań.