fbpx

Farby metaliczne mieszane na sucho to farby produkowane w dwóch etapach i składające się z dwóch składników. Pierwszym składnikiem jest farba proszkowa w stanie gotowym do aplikacji w kolorze, który stanowi bazę efektu. Natomiast drugi składnik to pigment metaliczny. Dwa składniki są mieszane mechanicznie. Po mieszaniu powstaje mieszanina sypka.

Farba otrzymana w taki sposób jest tania w produkcji, lecz posiada wszystkie wady, jakimi może wyróżniać się produkt skomponowany z dwóch niezwiązanych ze sobą składników charakteryzujących się odmiennymi cechami fizycznymi.

Baza jest dielektrykiem, natomiast pigment – przewodnikiem. Aplikacja takiej mieszaniny może stanowić problem. Ładowanie jej za pomocą tarcia się nie uda, a ładowanie poprzez wysokie napięcie może prowadzić do rozłączenia się składników. Tak wykonany efekt na powłoce nie jest jednorodny, na powierzchni mogą być widoczne smugi.

Rozdzielenie bazy i pigmentu sprawia, że nie można utrzymać właściwych proporcji pomiędzy składnikami mieszaniny. Trzeba powiedzieć także o tym, że składniki mieszaniny mogą separować się w czasie transportu, magazynowania i przesypywania farby, ponieważ mają różny ciężar właściwy.
Farby proszkowe mieszane na sucho, choć mają wiele wad, nadal są stosowane. Są popularne głównie ze względu na swoją niską cenę. Jednak ich jakość nie jest najlepsza, więc chwilowy zysk wyrównuje się poprzez większe zużycie farby.

Dobrym miejscem do stosowania tego rodzaju farb są srebrne powłoki podkładowe, które stanowią tło dla efektów transparentnych. Podkład musi jedynie właściwie wyglądać, a o jego trwałości będzie decydowała farba nawierzchniowa.