fbpx

Farby proszkowe bazujące na żywicach termoutwardzalnych wykorzystywane są jako materiały powłokowe już od około pięćdziesięciu lat.

Farby proszkowe za sprawą własności mechanicznych, odporności chemicznej, a także coraz lepszemu wyglądowi estetycznemu są używane w wielu różnych zastosowaniach. Służą również jako materiał powłokowy do ochrony cynku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. W przeciwieństwie do farb ciekłych, których receptura dopasowana jest do specyficznych wymagań pokrywanej powierzchni farby proszkowe mające inne zastosowania, mogą być wymalowane na powłokach cynkowych.

Biorąc pod uwagę to, że farby proszkowe wykorzystywane są do pokrywania powierzchni o różnym przeznaczeniu, producenci chcą wytwarzać je przy jednoczesnym zapewnieniu im możliwie uniwersalne własności. W sytuacji, kiedy malowane są ciężkie elementy konstrukcji stalowych, elementów ogrodzeń, bram, balustrad, konieczna może być pewna specjalizacja. Może to być gazowanie w podwyższonej temperaturze cynku nakładanego zanurzeniowo, z czym większość podstawowych farb proszkowych nie radzi sobie w czasie utwardzania. Dowodem na to mogą to być kratery.

Farby proszkowe kładzione na warstwie cynku powinny bazować na żywicach o podwyższonej lepkości, co wiąże się z dobrą szczelnością, odpowiednim pokrywaniem naroży i krawędzi, a także możliwości nakładania grubych warstw bez niebezpieczeństwa tworzenia ocieków. Farby te charakteryzują się słabszą reaktywnością, co wiąże się z wykorzystaniem większych nakładów energetycznych, by je prawidłowo usieciować.