fbpx

Malowanie proszkowe, które ma na celu dekorację i ochronę powierzchni gotowego wyrobu przed uszkodzeniami jest częścią procesu wytwarzanie. Użytkownik takiego pomalowanego produktu powinien mieć zapewnioną bezproblemową eksploatację w określonym czasie. Tym samym produkt ten staje się przedmiotem gwarancji.

Szczególnie jest to ważne dzisiaj, kiedy w budownictwie często wykorzystuje się farby proszkowe do wykonywania powłok ochronnych na aluminiowych elementach stanowiących fasady budynków. W takich przypadkach przewidywany czas korzystania z powłok liczony jest w dziesiątkach lat, biorąc pod uwagę, że będą one stale narażone na działanie czynników atmosferycznych. Trzeba także zaznaczyć, że istnieje ryzyko ewentualnych strat finansowych, jeśli zajdzie potrzeba demontażu elementów, by wykonać konieczne naprawy.

Dlatego właśnie tak potrzebne jest stworzenie zasad postępowania, które pozwalałyby na bezpieczne wykonywanie powłok proszkowych na aluminium dla potrzeb branży budowlanej. W procesie produkcji zasady właściwego postępowania to systemy jakości.

Na rynku farb proszkowych znane są przede wszystkim dwa systemy jakości, które promują normalizację procesu wykonywania wymalowań oraz materiałów używanych do produkcji. Są to: niemiecki GSB International i szwajcarski QUALICOAT.

Promowanie normalizacji nie może być wiązane z gwarancją na wykonane powłoki. Jeśli przyjmie się, że systemy jakości powłok mają za zadanie osiągnięcie powtarzalności produkcji na jak najwyższym poziomie zgodnie z aktualnym stanem techniki oraz że gwarancje na powłoki są umowami, które mają określić, kto jest odpowiedzialny finansowo za wady i uszkodzenia, to można łatwo uzmysłowić sobie, dlaczego systemy jakości nie określają rzeczywistego czasu użytkowania powłok na konkretnych obiektach. Tym zajmują się specjaliści od oceny ryzyka. Każda inwestycja charakteryzuje się innymi cechami i to właśnie na nie należy zwrócić uwagę.