fbpx

Zbyt wiele wilgoci w farbie proszkowej może wiązać się z dodatkowymi trudnościami w czasie aplikacji farb proszkowych.

Często problemy te są błędnie przypisywane zawartości wody w produkcie, który dostarczany jest przez producenta. Należy zaznaczyć, że jest zupełnie odwrotnie. Proszek w chwili opuszczania zakładu producenta jest suchy, a jego wygląd u odbiorcy może być skutkiem zbyt długiego transportu i dużych różnic temperatur pomiędzy warunkami atmosferycznymi na zewnątrz, a pomieszczeniem malarni.

By zapobiec pojawianiu się problemów związanych z nadmiarem wody w procesie aplikacji farb proszkowych, trzeba zastosować poniższe zasady.

Należy pozwolić proszkowi na osiągnięcie temperatury malarni jeszcze przed napyleniem. W najlepszym przypadku farba do aplikacji jest dostarczana z jednodniowym wyprzedzeniem.

Przed rozpoczęciem napylania warto osuszyć proszek przez fluidyzację. Dzięki temu będzie można utrzymać jednakowe parametry aplikacji dla świeżej farby i tej pozostającej w obiegu.

Po zakończeniu operacji malowania należy dokładnie wyczyścić ściany kabiny proszkowej. Zmniejszy się przejmowanie wilgoci z powietrza przez cząstki proszku, który znajduje się w obiegu.

Należy zamykać pojemniki, w których przechowywany jest proszek.

Koniecznie trzeba zwracać uwagę na możliwość przenoszenia wody do kabiny proszkowej na małych rzeczach, detalach.

Obowiązkowe jest prowadzenie stałego nadzoru nad urządzeniami, które zasilają sprężonym powietrzem. By farby proszkowe były właściwie aplikowane, powietrze musi być czyste i dobrze osuszone.