fbpx

W każdej malarni w pewnym momencie pojawia się konieczność usuwania utwardzonej farby proszkowej z zawieszek, które podtrzymują pokrywany przedmiot w czasie malowania.

Jednocześnie ze wzrostem grubości farby, która osadza się na zawieszkach, pogarsza się kontakt elektryczny z uziemieniem, co może wpływać na odpływ ładunków elektrycznych, przyczyniając się tym samym do nieodpowiedniego wyglądu powłoki. Wynika z tego, że czyszczenie zawieszek ma ważny wpływ na jakość uzyskiwanej powłoki.

Kiedy należy usuwać farbę z zawieszek? Częstotliwość tej czynności uzależniona jest od wielu czynników. Jednym z nich jest zauważalne obniżenie efektywności osiadania napylanej farby proszkowej na pokrywanym detalu z powodu złego uziemienia. Farbę należy usunąć z zawieszek również wtedy, kiedy w wyniku odrywania się grubych warstw farby na pokrywanym przedmiocie pojawia się brud i inne zanieczyszczenia. Kolejnym czynnikiem jest wystąpienie problemów z właściwym przymocowaniem przedmiotu, który ma zostać pokryty farbą. Farba wymaga usunięcia z zawieszek, kiedy jej gruba warstwa zwiększa znacznie ich ciężar i zaczyna stanowić problem.

Na początku ciężko jest określić częstotliwość czyszczenia zawieszek, która konieczna jest dla zapewnienia właściwej pracy malarni. Jednak po pewnym czasie można przyjąć zasadę, ile razy zawieszka musi przejść przez pełen cykl malowania, by konieczne było jej wyczyszczenie.