fbpx

Nieświadoma osoba, która dba o porządek i posiada różne środki czystości do dyspozycji, może przy ich użyciu zniszczyć każdą powłokę malarską. Metaliczne powłoki proszkowe są słabiej odporne chemicznie niż inne farby, wiąże się to z koniecznością stosowania mało agresywnej konserwacji.

Wiele farb metalicznych, w szczególności tych zawierających pigmenty wypływające na powierzchnię powłoki, najczęściej nie nadaje się do mycia i czyszczenia. Kontakt ze środkami czystości powoduje utlenienie się pigmentu aluminiowego, a to może prowadzić do powstania czarnych plam na powłoce. Inną przyczyną powstawania tego efektu może być nieumiejętne wycieranie zanieczyszczeń powłoki.

By nie uszkodzić powłok, szczególnie przy zastosowaniach architektonicznych, należy przestrzegać pewnych zasad.

Do mycia metalicznych powłok proszkowych należy wykorzystywać czystą wodę. Można do niej dodać niewielką ilość neutralnych detergentów. Do przetarcia można użyć delikatnej szmatki, która nie porysuje powierzchni. Temperatura wody nie powinna przekraczać 25 stopni C. Do mycia nie można stosować organicznych rozpuszczalników aromatycznych oraz detergentów o nieznanym pochodzeniu. Jeśli na powierzchni pojawią się tłuste, oleiste substancje, można usunąć je za pomocą ropopochodnych rozpuszczalników wolnych od związków aromatycznych.

Detergenty, które są wykorzystywane przy myciu, powinny być w kontakcie z powierzchnią jak najkrócej. Jeżeli zachodzi taka konieczność, mycie można powtórzyć po kilkunastu godzinach. Po każdym myciu powierzchnię należy przepłukać czystą, zimną wodą.