fbpx

Pokrywanie fluidyzacyjne to proces, w którym najpierw ogrzane elementy metalowe zanurza się w pojemniku wypełnionym przez fluidyzowany sproszkowany materiał powłokowy.

Dzięki stosowaniu malowania fluidyzacyjnego można otrzymać o wiele grubsze powłoki w porównaniu do tych, które powstają w procesie elektrostatycznym. Dlatego też metodę malowania fluidyzacyjnego wykorzystuje się przede wszystkim tam, gdzie duża grubość powłoki jest z jakiegoś powodu niezbędna.

Jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne związane z tą metodą, to są one niższe niż przy napalaniu elektrostatycznym. Wiąże się to z tym, że urządzenie, które wytwarza powłokę w tym procesie, jest o wiele prostsze w konstrukcji i tańsze w budowie. Natomiast nakłady energetyczne na wykonanie powłoki metodą fluidyzacyjną oraz napylaniem elektrostatycznym są porównywalne. Przy pokrywaniu fluidyzacyjnym należy najpierw jeszcze podgrzewać pokrywany element przed malowaniem, jednak nie jest konieczne długotrwałe utwardzanie powłoki już po nałożeniu.

Można więc wywnioskować, że w wielu przypadkach wybór metody fluidyzacyjnej może wiązać się z większymi korzyściami ekonomicznymi. Ograniczenie grubości powłoki możliwej do uzyskania w jednej operacji pokrywania elektrostatycznego może być granicą, jeśli chodzi o opłacalność tej metody na rzecz pokrywania fluidyzacyjnego.