fbpx

Kolejną sytuacją, która powinna wzbudzić niepokój, jest powstawanie na powłoce proszkowej kraterów. Pojawiają się ona podczas utwardzania i są widocznym efektem odgazowywania podłoża. Jest to istotny defekt estetyczny, ale także poprzez nieciągłość powłoki może spowodować korozję.

Dlaczego powstają takie kratery? Przede wszystkim z braku przygotowania powierzchni przed malowaniem bądź z powodu niewłaściwego płukania. Związki, które pozostaną na powierzchni mogą reagować na skutek podwyższonej temperatury.

W przypadku materiałów, które są poddawane obróbce plastycznej, warstwa powierzchniowa jest często zanieczyszczana środkami smarnymi, które odparowują w zwiększającej się temperaturze.

Przyczyną odgazowania warstwy wierzchniej, jeśli chodzi o stal ocynkowaną ogniowo, mogą być także niewłaściwa jakość stopu cynku, brak przygotowania materiału podłoża oraz niewłaściwy przebieg procesu.

Pozbywanie się kraterów, jakie pojawiają się na powierzchni powłoki proszkowej, nie jest zbyt łatwe, ponieważ często nie ma się wpływu na jakość malowanego materiału. Środki, które poprawiają cechy farby proszkowej za pomocą umożliwienia chociaż częściowego odgazowania powierzchni podłoża, są jedynie rozwiązaniem częściowym.