fbpx

Technologia farb proszkowych jest coraz bardziej popularna na dzisiejszym rynku. Jest to doskonała alternatywa dla farb ciekłych, które zawierają rozcieńczalniki organiczne, jeśli bierze się pod uwagę regulacje prawne na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zakres wykorzystania tych farb zwiększa się z roku na rok. Rozwój tej technologii jest wynikiem wciąż rosnącego zapotrzebowania przemysłów motoryzacyjnego i maszynowego oraz rynku wyrobów przemysłowych.

W przemyśle motoryzacyjnym farby proszkowe stosowane są jako zabezpieczenie antykorozyjne części zawieszenia bądź elementów metalowych szkieletu siedzeń. Wraz z rozwojem rynku wykorzystywano je do felg kół, zarówno stalowych, jak i wykonanych z aluminium. Następnie farby zaczęły stosowane do malowania karoserii samochodowych, jednak zapotrzebowanie ze strony przemysłu stawia nowe zadania przed powłokami proszkowymi.

Obecnie trwają prace nad:

 • poprawą przejrzystości powłok;
 • ulepszeniem przejrzystości powłok;
 • ulepszeniem gładkości i stabilności powłok;
 • poprawą przyczepności powłok do podłoża;
 • zminimalizowaniem temperatury utwardzania;
 • wykorzystaniem robotyzacji w aplikacji farb;
 • utrzymaniem kontroli nad wydatkiem powietrza;
 • ulepszeniem jakości napylania.

Jeśli chodzi o przemysł maszynowy, to farby proszkowe na początku używane były to pokrywania blach i przyniosło to malowaniu proszkowemu dużą popularność. Malowanie jest tutaj procesem, w którym muszą zostać spełnione konkretne warunki. Farba musi utworzyć powłokę, stworzyć równoramienny film i utwardzić. A wszystko musi trwać około 25-60 sekund. Wygląd powłoki i jego cechy mechaniczne nie mogą odbiegać od tych efektów, które uzyskiwane są przy standardowym pokrywaniu farbami ciekłymi. W przypadku rynku maszynowego rozwój malowania proszkowego ma na celu:

 • skrócenie czasu sieciowania farb proszkowych;
 • poprawę rozlewności farb proszkowych
 • wykorzystanie promieniowania podczerwonego w roli medium grzewczego;
 • zwiększenie efektywności napylania.   

Przemysł maszynowy i motoryzacyjny starają się połączyć własności powłok oraz proces ich nakładania z określonymi wymaganiami procesu wytwarzania.

Technologia farb proszkowych jest coraz bardziej popularna na dzisiejszym rynku. Jest to doskonała alternatywa dla farb ciekłych, które zawierają rozcieńczalniki organiczne, jeśli bierze się pod uwagę regulacje prawne na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Zakres wykorzystania tych farb zwiększa się z roku na rok. Rozwój tej technologii jest wynikiem wciąż rosnącego zapotrzebowania przemysłów motoryzacyjnego i maszynowego oraz rynku wyrobów przemysłowych. 
 
W przemyśle motoryzacyjnym farby proszkowe stosowane są jako zabezpieczenie antykorozyjne części zawieszenia bądź elementów metalowych szkieletu siedzeń. Wraz z rozwojem rynku wykorzystywano je do felg kół, zarówno stalowych, jak i wykonanych z aluminium. Następnie farby zaczęły stosowane do malowania karoserii samochodowych, jednak zapotrzebowanie ze strony przemysłu stawia nowe zadania przed powłokami proszkowymi. Obecnie trwają prace nad:
poprawą przejrzystości powłok;
ulepszeniem przejrzystości powłok;
ulepszeniem gładkości i stabilności powłok;
poprawą przyczepności powłok do podłoża;
zminimalizowaniem temperatury utwardzania;
wykorzystaniem robotyzacji w aplikacji farb;
utrzymaniem kontroli nad wydatkiem powietrza;
ulepszeniem jakości napylania.
 
Jeśli chodzi o przemysł maszynowy, to farby proszkowe na początku używane były to pokrywania blach i przyniosło to malowaniu proszkowemu dużą popularność. Malowanie jest tutaj procesem, w którym muszą zostać spełnione konkretne warunki. Farba musi utworzyć powłokę, stworzyć równoramienny film i utwardzić. A wszystko musi trwać około 25-60 sekund. Wygląd powłoki i jego cechy mechaniczne nie mogą odbiegać od tych efektów, które uzyskiwane są przy standardowym pokrywaniu farbami ciekłymi. W przypadku rynku maszynowego rozwój malowania proszkowego ma na celu:
skrócenie czasu sieciowania farb proszkowych;
poprawę rozlewności farb proszkowych;
wykorzystanie promieniowania podczerwonego w roli medium grzewczego;
zwiększenie efektywności napylania. 
 
Przemysły maszynowy i motoryzacyjny starają się połączyć własności powłok oraz proces ich nakładania z określonymi wymaganiami procesu wytwarzania.