fbpx

Istnieje wiele metod, które wykorzystuje się, by usunąć farbę z zawieszek. Najczęściej grupuje się je w następujący sposób: metody mechaniczne, termiczne, termochemiczne i chemiczne.

Każda z wymienionych metod charakteryzuje się swoich zakresem możliwości. Każda z nich ma też swoje wady i zalety. Decydując się na konkretną metodę usuwania farby, należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Zastanowić się należy nad: szybkością usuwania farby, dokładnością, z którą przebiega proces, rodzajem procesu, gwarancją długotrwałego efektu na zawieszkach, czyszczeniem jednej lub wielu zawieszek w tym samym czasie oraz łatwość automatyzacji.

Czynniki te, choć dotyczą czyszczenia zawieszek, bezpośrednio wpływają na pracę linii do malowania proszkowego. Jeśli czas czyszczenia jest krótki, pozwala szybko zamontować zawieszki na linie, a przerwana praca malarni zostanie szybko wznowiona. Jeżeli usuwanie farby zajmuje więcej czasu i w dłuższym okresie może prowadzić do uszkodzeń zawieszek, należy to uwzględnić w całkowitym koszcie utrzymania malarni.