fbpx

Materiał ścierny w piaskowaniu odgrywa ogromną rolę. To właśnie rozpędzone do dużej prędkości ziarna ścierne w zderzeniu z obrabianym materiałem są przyczyną jego erozji. Od własności ścierniwa w dużym stopniu zależy wydajność i jakość obróbki.

W przyrodzie istnieje wiele materiałów, które mogą być wykorzystywane jako materiał ścierny.

Najbardziej popularnym naturalnym materiałem ściernym jest piasek kwarcowy. Można go wykorzystywać w metodach pneumatycznych mokrych oraz do wilgotnego strumieniowo-ściernego czyszczenia powierzchni. Ważne jest to, by nie stosować suchego piasku kwarcowego jako ścierniwa bądź dodatku do innych ścierniw.

Dużo droższym ścierniwem od piasku kwarcowego jest piasek oliwinowy, przez co jest rzadziej stosowany. Zaletą teog ścierniwa jest brak pylenia krzemionkowego. Dzięki temu można wykorzystywać go w obróbce strumieniowo-ściernej na sucho.

Krzemień jako jeden z pierwszych minerałów był używany do wyrobu narzędzi. Najczęściej jest stosowany do produkcji materiałów ściernych.

Pumeks to minerał pochodzenia wulkanicznego o porowatej budowie. W piaskowaniu wykorzystuje się go do usuwania zanieczyszczeń przy jednoczesnym braku erozji czyszczonej powierzchni.

Granat to minerał, który występuje w pokładach skał metamorficznych i magmowych. Najczęściej znajduje się w Indiach, Australii, Afryce, Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Kanadzie. W Polsce granat występuje w Górach Sowich i w Masywie Śnieżnika. 

lava-571426 640