fbpx

Dzisiaj, kiedy istnieje wiele przepisów, które ograniczają stosowanie niektórych substancji, użytkownik środka do czyszczenia zawieszek musi wiedzieć, jakie jest jego wpływ na środowisko i zdrowie człowieka.

Mechaniczne metody usuwania farby z zawieszek muszą być zabezpieczone przez operatora w taki sposób, który wykorzystywany jest przy obróbkach strumieniowo-ściernych.

W czasie termicznego procesu usuwania farby pojawiają się gazy zawierające węglowodory przeważnie utylizowane przez spalanie. W piecach służących do wypalania stwarza się dodatkowe strefy wysokotemperaturowe bądź systemy katalityczne. Złoża fluidalne mogą być wyposażone w strefę dopalania na powierzchni złoża, by zainicjować spalenie lotnych związków organicznych.

W czasie termochemicznego zdejmowania powłok powstaje szlam, który składa się z mieszaniny węglanów, wypełniaczy i innych składników nieorganicznych. Przy usuwaniu szlamu i dostarczeniu koniecznych dla przeprowadzenia procesu chemikaliów proces można wykonać bez konieczności wymiany całego wsadu. W momencie, kiedy ściągana farba jest już przetworzona w składniki nieorganiczne, pozostały szlam łatwo rozpuszcza się w wodzie. Biorąc pod uwagę jego wysoką alkaliczność, może on zostać zutylizowany jako odpad niebezpieczny bądź rozcieńczony.

Odpady po gorących i chłodnych kąpielach do chemicznego usuwania powłok muszą być oddzielnie traktowane ze względu na różny skład chemiczny. Przeważnie w takiej sytuacji stosuje się wytyczne producenta konkretnej kąpieli.