fbpx

Jeśli wykonywane i otrzymywane powłoki spełniają wymagania, większość osób nie zajmuje się problemami, które mogą wystąpić. Warto jednak wcześniej wiedzieć, co zrobić w sytuacji, kiedy już problem się pojawi, by rozwiązać go jak najszybciej.

Problemy mogą pojawić się, jeśli chodzi o napylanie powłoki. Właściwe napylanie zależy od wielu czynników. Niektóre z nich pojawiają się bardzo często i mają charakterystyczne objawy.

Pierwszym czynnikiem jest niewłaściwe uziemienie pokrywanego elementu. Zawsze będzie to wiązało się z otrzymywaniem zbyt cienkiej powłoki oraz niewielkiej efektywności napylania. Mała część napylanej farby trafi na pokrywany element.

Kolejny czynnik to zbyt mały ładunek, który dostarczany jest napylanym cząsteczkom farby. Jest to przyczyną uzyskiwania zbyt cienkich powłok, a także wiąże się to z mało efektywnym osiadaniem farby na pokrywanym elemencie.

Z kolei zbyt duży wydatek farby może wiązać się z małą efektywnością osiadania farby na elemencie w stosunku do wielkości przepływu przez aplikator. W związku z tym farba będzie zalegać w kabinie bądź poza nią.

Zbyt duży ładunek dostarczany farbie w czasie napylania powoduje trudności z właściwym oraz równomiernym osiadaniem farby na pokrywanym elemencie. Jeśli elementy charakteryzują się złożonymi kształtami, ich odpowiednie napylenie staje się niemożliwe.