fbpx

Od kilku lat można zaobserwować dynamiczny wzrost korzystania z farb proszkowych, które zawierają pigment metaliczny.

Metaliczne farby proszkowe to produkt złożony. W uproszeniu ich wytwarzanie polega na dalszej przeróbce wykonanych farb proszkowych. By otrzymać oczekiwany wygląd powłoki metalicznej, należy wykorzystać produkt o odcieniu stanowiącym tło efektu oraz będący bazą powłoki i następnie dodać właściwego pigmentu bądź mieszanki pigmentów. Połączenie farby i cząstek metalicznych może polegać na prostym zmieszaniu bądź na zaawansowanym technologicznie przy wspomaganiu termicznym procesie, który gwarantuje połączenie pigmentu z farbą w jednorodny produkt.

Właściwości mechaniczne i elektryczne otrzymanego materiału powłokowego najczęściej różnią się znacznie od cech farby, która stanowiła bazę efektu. W tej metodzie uzyskuje się interesujące i niepowtarzalne wizualne efekty dekoracyjne, niestety najczęściej kosztem pogorszenia parametrów mechanicznych gotowej powłoki. Dlatego też nowe rozwiązania technologiczne, które wykorzystuje się do produkcji farb metalicznych, skierowane są na otrzymanie oczekiwanego wyglądu przy jak najmniejszej zawartości pigmentu odpowiedzialnego za efekt wizualny.

Jeśli chodzi o wartość użytkową farb, które są poddawane wytłaczaniu razem z pigmentem metalicznym, wiąże się ona z zamknięciem procesu produkcji w jednym cyklu. Niestety, poza kilkoma efektami wszystkie próby wykorzystania tej metody wytwarzania, pomimo obniżenia kosztów, związane są z bardzo dużym ryzykiem braku powtarzalności otrzymywanych produktów. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na bardzo ograniczoną możliwość kontroli jakości procesy oraz duże prawdopodobieństwo uszkodzenia pigmentu metalicznego.