fbpx

Jeśli chodzi o termiczne metody usuwania farby z zawieszek, to zaliczają się do nich wypalanie, spalanie i złoże fluidalne.

Proces usuwania polega na termicznej destrukcji osnowy organicznej, która stanowi budulec powłoki. Po wystawieniu farby na wysoką temperaturę przez określony czas jej składniki ulegają degradacji. Na czyszczonej powierzchni zostaje zwęglony osad, który następnie usuwa się za pomocą strumienia wody lub mechanicznie. Temperaturę procesu należy dopasować do materiału, z jakiego wykonane są zawieszki oraz do sposobu łączenia elementów składowych.

Wypalania to proces zdejmowania farby, który przebiega w piecu w cyklu taktowym. Elementy grzane są do temperatury 340-400°C. Związki organiczne, które są w powłoce, ulatniają się w formie gazowej. By chronić środowisko, są one utylizowane w dopalaczach bądź zespołach katalitycznych.

Spalanie to sposób zdejmowania farby, który polega na ekspozycji zawieszek na wysoką temperaturę powodującą spalenie powłoki. W tej metodzie temperatury są równe 540-600°C. Czas czyszczenia musi być ograniczony do minimum. Przy tej metodzie konieczne jest wodne chłodzenie, które pozwala na szybkie ostudzenie czyszczonej powierzchni.

Złoże fluidalne to proces, w którym wykorzystuje się media obojętne jako nośniki energii cieplnej. Powietrze razem z łatwopalnym gazem jest przepuszczane przez złoże. Powoduje to, że cząstki stałe medium grzewczego zachowują się podobnie jak ciecz. Cząstki złoża z płonącym gazem ogrzewają powłokę, tym samym powodując odparowanie związków organicznych. Czas procesu to mniej więcej od 30 do 60 minut.