fbpx

Termochemiczne usuwanie farby to metoda, w czasie której wykorzystuje się kombinację dwóch czynników: ciepła i reakcji chemicznej. Robi się to, by zdjąć powłokę w jak najkrótszym czasie.

Najbardziej pospolitym przemysłowym przykładem użycia termochemicznej metody usuwania farby są płynne kąpiele solne.

Połączenie alkalicznych wodorotlenków, dodatków utleniających oraz podwyższonej temperatury w przedziale od 430 do 480°C, użytych w systemach do odlakierowania, ma możliwość zdjęcia powłoki nawet w ciągu kilku sekund. To od grubości powłoki zależy, czy zostanie zdjęta w ciągu kilku sekund bądź kilku minut.

Proces oczyszczania może być przeprowadzany na urządzeniach, które pracują w cyklu ciągłym.

Po przeprowadzonym procesie termochemicznym wystarczy przepłukać powierzchnię wodą w temperaturze otoczenia, by otrzymać zadowalający efekt. Dlatego też dalsze operacje czyszczenia nie są wykorzystywane.