fbpx

Stosując metaliczne farby proszkowe, nie można uzyskać w pełni powtarzalnej powłoki. Jest tak nawet w przypadku farby, która została wyprodukowana przez jednego producenta.

Wygląd powłoki – jej kolor i efekt wizualny, może się różnić i zależeć to będzie od stosowanego sprzętu aplikacyjnego, ilości malowanych elementów bądź aktualnych warunków pogodowych.

Najważniejsze przy korzystaniu z metalicznych farb proszkowych jest używanie tego samego sprzętu aplikacyjnego w jednej malarni przy wykonywaniu tego samego zlecenia. Eksperci uważają, że jest to warunek konieczny, by uzyskać zadowalającą powtarzalność otrzymanych powłok.

Prawdopodobne pojawienie się różnic w kolorach i efektach na powłoce wymaga określenia warunków, które będą podstawą w przypadku roszczeń między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. W interesie obu stron jest wymalowanie kilku wzorców o różnym wyglądzie koloru i efektu powłoki oraz ustalenie w czasie negocjacji największych możliwych odstępstw od wyglądu powłoki, które będą akceptowane przez obie strony. Pozwala to na rzetelne i realne spełnianie stawianych wymagań.

Jeśli warunki nie zostaną dokładnie określone, może to być wykorzystywane przez nieuczciwych kontrahentów w przypadku sporów prawnych. Najczęściej dotyczy to metalicznych farb proszkowych stosowanych w architekturze, głównie ze względu na dużą powierzchnię wymalowanych elementów, na których zauważyć można odchyłek koloru bądź efektu.