fbpx

Wsteczna jonizacja występuje w sytuacji, kiedy pole elektrostatyczne na powierzchni pokrywanego detalu osiąga stan, w którym zaczyna się jonizować powietrze pod napyloną warstwą farby proszkowej. Uwalniane jony dodatnie są przyczyną powstawania wad napylonej warstwy i są utrudnieniem w dalszym osiadaniu proszku.

Za przyczyny występowania tego problemu uważa się:

  • niedostateczne uziemienie;

  • za duże ładowanie farby;

  • aplikator zbyt zbliżony do pokrywanego detalu;

  • za duża grubość napylonej warstwy farby;

  • nakładanie drugiej warstwy farby na utwardzoną powłokę.

By zapobiec wstecznej jonizacji, należy stale kontrolować prąd płynący w układzie aplikatora. Jeżeli prąd ładowania jest za wysoki, powierzchnia pokrywanego detalu może nie być w stanie przyjąć zwiększonej ilości napływających jonów. Pomocne przy zapobieganiu efektowi wstecznej jonizacji mogą być kolektory jonów i automatyczne systemy kontroli prądu płynącego w układzie aplikatora.

Jeśli sprzęt natryskowy nie posiada zaawansowanych rozwiązań, należy obniżać napięcie ładowania napylanej farby oraz kontrola odległości aplikatora do pokrywanej części. Odległość taka powinna być równa mniej więcej 25 centymetrów.