fbpx

Przez wiele lat zmiana koloru napylanej farby była skomplikowana i problemowa w czasie procesu malowania proszkowego.

Obecnie, kiedy technologia jest już zaawansowana i wprowadzono nowe techniczne rozwiązania, czas zmiany koloru skrócono do około 10 minut. Pozwala to praktycznie na zmiany napylanych kolorów nawet do około 20 w czasie jednego dnia. Można to zrobić bez rezygnacji z odzysku proszku.

Przełomowym rozwiązaniem w konstrukcji kabin proszkowych, które umożliwiło ogromne uproszczenie obsługi zmiany koloru, było wyprodukowanie kabiny z tworzyw sztucznych. W tak skonstruowanej kabinie wszystkie elementy, które mają kontakt z farbą proszkową, wykonane są z tworzywa, na którym nie osiada proszek, a nawet się osypuje. Poza tym, materiał, który został wykorzystany do wyprodukowania kabiny, może być łatwo kształtowany, dlatego też ściany kabiny są zaokrąglane.

By możliwa była szybka zamiana koloru, dostosowano do tego również nowoczesne multicyklony i systemy zasilania farbami proszkowymi.