fbpx

Czyszczenie zawieszek w malarni jest niezwykle ważne, ponieważ wpływa na jakość powstającej powłoki. Istnieje jednak kilka środków zapobiegawczych, które można zastosować, by przedłużyć okres korzystania z danych zawieszek pomiędzy koniecznym czyszczeniem.

Po pierwsze w czasie procesu malowania należy dbać o to, by maksymalnie wypełniać zawieszki. Jeśli będą one częściowo puste, będą wymagały częstszego czyszczenia.

Zawieszki powinny być zaprojektowane w taki sposób, by były jak najmniej narażone na osiadanie farby proszkowej w czasie napylania.

Należy wyłączyć napylanie proszku w chwili, kiedy puste zawieszki przechodzą przez kabinę. Dzięki temu mniej farby osiądzie na zawieszkach.

Trzeba kontrolować i zapewniać właściwe uziemienie zawieszek, a także malowanych przedmiotów. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z uziemieniem, nawet niewielka warstwa farby znajdująca się na zawieszkach może niekorzystnie wpłynąć na jakość powłoki.