fbpx

Przepisy BHP zawierają zalecenia dotyczące ścierniwa stosowanego w procesie poprzedzającym malowanie, czyli w piaskowaniu.

Zgodnie z nimi, możliwe jest zastosowanie ścierniw metalowych takich jak śrut żeliwny, staliwny czy cięty drut stalowy. Jeśli chodzi o rozwiązania niemetalowe, funkcję ścierniwa pełnić mogą piaski kwarcowe, elektrokorundy, żużel, rozdrobnione skały i minerały, jak również ścierniwa wyprodukowane sztucznie. Użycie niektórych rodzajów ścierniw generuje szkodliwe związki, co może wywołać u osób, które mają z nimi styczność konsekwencje w postaci pylicy. Stąd zalecana jest szczególna ostrożność w pracy z nimi. Mowa tu głównie o piaskach kwarcowych (które zgodnie z przepisami BHP powinny być stosowane jedynie w metodach pneumatycznych mokrych i wilgotnych ), a także o skałach i minerałach, które w swoim składzie mają krzemionkę. W sytuacji, kiedy w użyciu znajdują się niebezpieczne materiały koniecznym jest, aby na bieżąco kontrolować stężenie szkodliwych pyłów w pomieszczeniu, a resztki ścierniwa pozostałe po piaskowaniu – regularnie wyrzucać.