fbpx

Na czym polega proces cięcia?

Cięcie jest procesem polegającym na rozdzieleniu materiału. Można tego dokonać usuwając część materiału z zastosowaniem metod obróbki ubytkowej lub bez jego usuwania – wówczas stosuje się technikę obróbki plastycznej. Cięcia dokonuje się według określonej linii podziału, która zazwyczaj przebiega prostopadle do powierzchni ciętego obiektu.

Wybór odpowiedniej metody cięcia powinien być poprzedzony analizą kilku parametrów, takich jak: rodzaj materiału, który będzie cięty czy jego grubość. Pod uwagę wziąć również należy jakość i tempo cięcia, a także cenę urządzenia i koszty całkowite procesu.

 

Techniki cięcia stali

Jedną z najstarszych technik cięcia stali jest cięcie termiczne z użyciem tlenu. Proces nie jest skomplikowany, nie pociąga też za sobą zbyt wielu kosztów związanych ze sprzętem i materiałami eksploatacyjnymi. Technika ta sprawdza się najlepiej w przypadku stali o grubości powyżej 25 milimetrów. W takiej sytuacji proces przebiega z przeciętną prędkością ok. 500 milimetrów na minutę. Zwiększoną wydajność uzyskać można stosując kilka palników jednocześnie.

Cięcie plazmowe to kolejna technika stosowana w procesie cięcia stali. Jego niewątpliwą zaletą jest większa, niż w przypadku cięcia tlenem, prędkość. Grubość stali w tej technice oscylować może między 6 a 40 mm. Jeśli grubość stali wykracza poza ten zakres, pogarsza się ogólna prostopadłość krawędzi, ale nie pociąga to za sobą pogorszenia w kwestii równości krawędzi i ilości żużlu. Sprzęt do tego rodzaju cięcia nie jest tani, jednak inwestycja szybko się zwraca z racji wyższej wydajności procesu.

Cięcie stali odbywać się może również z użyciem wiązki laserowej (cięcie laserowe), która przepala stal wykorzystując bardzo wysoką temperaturę skupionej wiązki. W związku z tym proces ten przebiega w tempie wolniejszym, jest jednak bardziej precyzyjny. Zaletą tej techniki jest wysoka trwałość materiałów eksploatacyjnych oraz duży poziom automatyzacji.

W procesie cięcia stali wykorzystać można również strumienie wody, których użycie gwarantuje równość i wysoką precyzję. Strumieni wody używać można bez względu na grubość stali, choć z przyczyn technicznych nie tnie się stali o grubości powyżej 200 mm ze względu na czas potrzebny do wykonania tej operacji. Wad a tej techniki są jednak wysokie koszty.