fbpx

Jak dotąd technologia malowania proszkowego uniemożliwia włączenie w obszar zastosowania tworzyw sztucznych, jednak prowadzone są badania nad zmianą tego stanu rzeczy. Naukowcy pracują nad innowacjami, które obejmowałyby: wyposażenie tworzyw sztucznych we właściwości przewodzące, użycie elementów przewodzących na powierzchni tworzywa lub aplikację stopionego proszku techniką natrysku termicznego. Największe szanse na realizację ma sposób drugi z użyciem elementów przewodzących, jednak wzrasta też popularność metody natrysku termicznego. Jednym z podstawowych trudności z jakimi mierzyć się trzeba w malowaniu proszkowym tworzyw sztucznych jest słaba przyczepność farby do podłoża. W celu jej poprawy konieczna jest wcześniejsza obróbka z użyciem środków chemicznych, plazmy lub opalania, która obniżyłaby poziom napięcia powierzchniowego. Jak zatem wyglądałaby technologia nakładania farby proszkowej na tworzywo sztuczne krok po kroku? Na początku musiałoby mieć miejsce czyszczenie powierzchni tworzywa sztucznego przy pomocy sprężonego powietrza, po czym na jego powierzchni umieszczany byłby materiał przewodzący. Po wykonaniu tych czynności możliwe byłoby nałożenie metodą elektrostatyczną specjalnej farby proszkowej, która następnie poprzez konwekcję należałoby stopić, a następnie poddać warstwę sieciowaniu UV.

 

malowanie_proszkowe_krakow