fbpx

Zastosowanie w malowaniu proszkowym farb proszkowych o efekcie metalicznym pozwala na osiąganie interesujących i atrakcyjnych efektów dekoracyjnych. Jak wygląda aplikacja takich farb? Czy różni się od aplikacji tradycyjnych farb proszkowych?

 

System produkcji metalicznych farb proszkowych

 

malowanie_proszkowe_krakowProdukcja farb z efektem metalicznym jest dużo trudniejsza od produkcji tradycyjnych farb proszkowych stosowanych w malowaniu proszkowym. Wykorzystuje się tu dwie podstawowe technologie: bondowania (bonding) oraz mieszania na sucho (dry blended). W pierwszym procesie dochodzi do trwałego zespojenia pigmentów metalicznych z cząstkami farby bazowej w ściśle określonej temperaturze – pomaga to osiągnąć stabilny produkt końcowy. Inaczej nieco jest w mieszaniu na sucho, w którym farba nie jest zespojona z pigmentami, co skutkuje niestabilnością produktu końcowego. Efekt końcowy uzależniony jest jednak również od innych czynników, takich jak rodzaj, ilość i ułożenie pigmentów metalicznych czy specyfika urządzeń używanych do aplikacji.

 

Aplikacja metalicznych farb proszkowych

 

Z racji tego, że pigment metaliczny ma przewodzące właściwości, wpływają one na aplikacyjne właściwości farby proszkowej. W związku z tym w czasie nakładania farby na powierzchnię, warto wziąć pod uwagę kilka wskazówek. Przede wszystkim należy zadbać o maksymalną dokładność i precyzję w czasie całego procesu – warunki aplikacji powinny być niezmienne od początku do końca. Zaleca się stosowanie jednej partii farby na całość zlecenia – to pomoże uniknąć różnic kolorystycznych na powłokach. Również nasadki w urządzeniach do aplikacji powinny być takie same w czasie całego procesu. Napięcie w ciągu całej aplikacji powinno być niezmienne i wynosić maksymalnie 80 kV. Należy również zadbać o odpowiednie uziemienie malowanych detali oraz naładowanie proszku. Najlepsze efekty uzyskać można, jeśli odległość między pistoletem a malowaną powierzchnią wynosi od 25 do 35 cm.