fbpx

Opisując proces jakim jest cięcie plazmą poruszaliśmy już kwestie wykorzystywanych w nim przecinarek oraz związanych z nimi kompresorów. W niniejszym artykule poruszona zostanie natomiast kwestia wykorzystywanych w nim gazów.

 

Rodzaje gazów w cięciu plazmą

<pwycinanie plazma krakow>W procesie cięcia plazmą udział biorą następujące rodzaje gazów: gaz plazmowy (chodzi tu o te gazy, które można wykorzystać do wytworzenia strumienia plazmy; w obrębie gazów plazmowych rozróżnić można te, które służą do zajarzania łuku oraz te, które służą do cięcia) gaz zapłonowy (w głównej mierze odpowiada za zajarzanie łuku plazmowego), gaz tnący (jest odpowiedzialny za jakość ciętych materiałów), gaz pomocniczy (pomaga zwiększyć jakość ciętych krawędzi poprzez schładzanie i skupianie strumienia plazmy).

Jakie gazy pełnią funkcję gazów plazmowych?

Gaz plazmotwórczy powinien charakteryzować się wysoką zawartością ciepła, dobrą przewodnością cieplną, dużym ciężarem cząsteczkowym oraz niskim poziomem dysocjacji i jonizacji. Ponieważ żaden gaz nie jest sam w sobie optymalnym czynnikiem plazmotwórczym w procesie cięcia plazmą stosuje się zazwyczaj mieszaniny gazów. Mieszaniny te tworzy się natomiast z następujących gazów:

  • argon (świetny w kwestia zajarzania i podtrzymywania łuku),
  • wodór (wykorzystywany w cięciu stali austenitycznych),
  • azot (gwarantuje duże prędkości cięcia oraz brak nawisów),
  • tlen (stosowany w przypadku stal niskostopowych).