fbpx

Pisaliśmy już na naszej stronie o piaskowaniu zgodnym z przepisami BHP. Dziś nieco bardziej szczegółowo zagłębimy się w temat środków ochrony, które uchronić mają pracowników przed szkodliwymi czynnikami mogącymi pojawić się podczas przeprowadzania procesu piaskowania.

 

Jak piaskowanie wpływ na zdrowie pracowników?

Piaskowanie KrakowPiaskowanie pozostaje jedną z najskuteczniejszych sposobów czyszczenia powierzchni. Wciąż też stanowi niemałe zagrożenie dla pracujących przy nim pracowników warsztatu. Podczas piaskowania do ich płuc dostać mogą się pyły powstałe na skutek zderzania się ścierniwa ze sprężonym gazem. Przy dłuższej ekspozycji na takie warunki pracownik może zachorować na pylicę lub krzemicę, co może zakończyć się zaburzeniami oddychania i w konsekwencji śmiercią.

 

Jak zabezpieczyć pomieszczenie?

W zakładach, w których przeprowadza się piaskowanie panować powinny odpowiednie warunki. Przede wszystkim powinny one posiadać odpowiednie wydzielone pomieszczenia o odpowiedniej kubaturze w zależności od rodzaju i intensywności prac, które wykonywane będą tam w ramach procesu piaskowania. W pomieszczeniu znajdować powinny się tylko materiały używane podczas pracy, a te zużyte powinny być usuwane na bieżąco. Koniecznością jest zadbanie o odpowiedni poziom wentylacji. Jeśli chodzi o wykorzystywane w procesie ścierniwa – aktualnie w użyciu już są takie ich rodzaje, które minimalizują ryzyko powstania szkodliwych pyłów. Wykorzystuje się w tym celu także nowe metody piaskowania takie jak piaskowanie na mokro czy water jetting (oczyszczanie powierzchni strumieniem pod wysokim ciśnieniem).