fbpx

Stosowanie technologii malowania proszkowego w pewnych przypadkach wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenie emisyjnego. Czym ono jest, kiedy i gdzie należy się o nie starać – o tym poniżej.

Czy malowanie proszkowe wymaga pozwolenia emisyjnego?

malownie proszkowe pozwolenieFarby proszkowe są ekologiczną alternatywą dla farb rozpuszczalnikowych. Składają się one w 100% ze sproszkowanej żywicy i pozbawione są lotnych związków organicznych. Jest to technologia przyjazna środowisku, jednak jej stosowanie nie jest w stanie całkowicie wyeliminować problemu emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zanieczyszczenia powstają głównie na etapie przygotowania powierzchni do malowania oraz przy utwardzaniu powłoki. O pozwolenie emisyjne w przypadku malowania proszkowego starać należy się w sytuacji, gdy zużywane wyroby lakierowe o wysokiej zawartości cząstek stałych w ilości do 1 Mg/rok, a zanieczyszczenia wprowadzane są do powietrza w sposób zorganizowany.

 

Pozwolenie emisyjne – gdzie można uzyskać?

Pozwolenie emisyjne jest decyzją administracyjną, która upoważnia do wprowadzania pyłów i gazów do powietrza przez zakłady produkcyjne lub warsztaty przemysłowe. Wydawane są raz na 10 lat, a wystawiają je organy takie jak:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (w przypadku przedsięwzięć związanych z emisją w obiektach zamkniętych),
  • marszałek województwa (w przypadku zakładów wyposażonych w instalacje kwalifikowane jako takie, które mogą oddziaływać na środowisko),
  • starosta ( w pozostałych przypadkach).