fbpx

Piaskowanie jest najczęściej stosowaną metodą czyszczenia i obróbki powierzchni, która umożliwia usunięcie z nich różnego rodzaju zanieczyszczeń oraz umożliwia przygotowanie powierzchni do innych procesów (np. malowania proszkowego). Jest jednak przy tym metodą, która naraża zdrowie stosujących ją osób, prowadząc np. do chorób pylicznych. Stąd też bardzo ważne jest, by podczas piaskowania bezwzględnie trzymać się zasad ostrożności. O nich poniżej.

 

piaskowanie Krakow 2Piaskowanie w pomieszczeniach zamkniętych

Przeprowadzając proces piaskowania w specjalnie do tego celu wydzielonym pomieszczeniu, zadbać należy o to, by inne, niż pracownicy, osoby nie miały do niego dostępu. Pomieszczenia te powinny posiadać określoną wielkość, w zależności od jakości i intensywności prowadzonych wewnątrz prac. Bardzo ważne jest wyposażenie ich w odpowiedni system wentylacyjny. Piaskarki natomiast powinny posiadać odciągi miejscowe.

Obowiązki pracodawcy względem pracowników przeprowadzających piaskowanie

W trosce o stan zdrowia swoich pracowników narażonych na szkodliwe działanie toksycznych substancji i pyłów, pracodawca powinien prowadzić regularny pomiar ich stężenia (całkowitego i respirabilnego) w miejscu, gdzie odbywa się piaskowanie. Ponadto, każde stanowisko pracy związane z piaskowaniem powinno być opatrzone instrukcją bezpieczeństwa zawierającą m.in. informacje takie jak środki ochrony indywidualnej, które zastosować należy w przypadku konkretnej techniki piaskowania.