fbpx

W poprzednim artykule pisaliśmy o rodzajach ścierniw ze względu na materiał, z którego są zbudowane. Omówione tam ścierniwa metalowe i niemetalowe mogą być wykorzystywane do piaskowania różnych powierzchni. Czy jest jednak coś, co przesądza o jakości tych ścierniw? Jakie muszą mieć właściwości, by piaskowanie przeprowadzone z ich udziałem miało zadowalające efekty? O tym poniżej.

 

piaskowanie KrakowTwardość

Jest to chyba najważniejsza właściwość z perspektywy wydajności piaskowania. Ścierniwo używane w obróbce strumieniowo-ściernej powinno charakteryzować się dużą twardością – dzięki temu powierzchnia uzyskuje odpowiedni poziom chropowatości. Twardość ścierniwa ustalana jest w oparciu dziesięciostopniową skalę stworzoną w XVIII wieku przez skalę Mohsa (została ona zmodyfikowana przez Ridgweya w XX wieku).

 

Ziarno – wymiary

W piaskowaniu ważne jest, by kształt ziarna używany w obróbce był jednolity – wówczas proces jest bardziej precyzyjny. Jeśli chodzi o kształt ziarna, to jedynie hydropiaskowanie nie jest pod tym względem procesem wymagającym i umożliwia skuteczne wygładzenie powierzchni niejednorodnym ścierniwem. Ze względu na wymiary ziarna wyróżnić można następujące jego kształty:

  • izometryczny,
  • blaszkowaty,
  • płytkowaty,
  • słupkowaty,
  • mieczykowaty,
  • iglasty.

 

Ciężar właściwy

Ta właściwość ma znaczenie w pierwszej fazie piaskowania – ma wówczas wpływ na prędkość wydostawania się ścierniwa z dyszy.