fbpx

Przed nałożeniem farby, stal powinna zostać odpowiednio przygotowana, a jednym ze sposobów, który służy temu celowi jest piaskowanie. Piaskowanie ma na celu wielowymiarowe oczyszczenie powierzchni. Obejmuje usunięcie zanieczyszczeń takich jak: pozostałości farb i lakierów, rdza, zgorzelina, kurz, oleje, żywica, itp.Piaskowanie pomaga również w wygładzeniu powierzchni poprzez odpowiednie przygotowanie spoin, krawędzi oraz obszarów z wadami powierzchni.

 

piaskowanie krakow stalWśród metod piaskowania stali wyróżnić można obróbkę przeprowadzaną na sucho (metody: wirnikowa i pneumatyczna) i na mokro (cieczą pod ciśnieniem i zawiesiną ścierną). Mają one na celu takie przygotowanie powierzchni, by spełniały określone normy. Jedną z takich norm jest Norma ISO 8501, która wyróżnia cztery klasy czystości powierzchni:

  • Sa 3 (powierzchnia jest oczyszczona do stali wzrokowo czystej i ma jednolity metaliczny kolor),
  • Sa 2,5 (na powierzchni nie ma zanieczyszczeń poza pojedynczymi plamkami),
  • Sa 2 (powierzchnia pozbawiona jest zanieczyszczeń, widoczne są jedynie szczątkowe zanieczyszczenia, które silnie przylegają do powierzchni),
  • Sa 1 (na powierzchni nie są widoczne zanieczyszczenia nawet przy użyciu powiększenia).