fbpx

By osiągnąć satysfakcjonujące efekty malowania proszkowego, należy wiedzieć na co uważać i jakich błędów unikać. Poniżej przedstawiamy 7 najczęściej pojawiających się problemów, na które można się natknąć, zarówno w lakierni proszkowej, jak i przydomowym warsztacie.

1. Zanieczyszczenia w malarni

Jednymalowanie proszkowe - błędym z najczęstszych problemów w procesie malowania proszkowego jest trudność w utrzymaniu czystości w lakierni. Zarówno kabina proszkowa, jak również piec czy urządzenia, służące do przygotowania powierzchni do procesu malowania wywołują ruch powietrza w pomieszczeniu malarni. By zanieczyszczenia się nie rozprzestrzeniły i nie wpłynęły na jakość powłoki proszkowej, należy na bieżąco zmywać na mokro podłogę, a także utrzymywać porządek wewnątrz lakierni.

2. Nieodpowiednio przygotowana powierzchnia

By powierzchnia pomalowana proszkowo prezentowała się estetycznie i charakteryzowała się wysoką odpornością na korozję, należy zadbać o jej uprzednie przygotowanie. Jeśli zostanie to zaniedbane, a powłoka zostanie przygotowana niezgodnie ze standardami, pomalowana powłoka będzie nikłej jakości.

3. Niewłaściwie utwardzona powłoka

Powłoka powinna być utwardzona zgodnie z zaleceniami, umieszczonymi na etykiecie farby. By uniknąć jej defektów, koniecznym jest systematyczne sprawdzanie parametrów temperaturowych pieca.

4. Niestaranie przeprowadzony transport

Problemy z pomalowanymi elementami często pojawiają się podczas ich transportu. Zwykła nieuwaga wystarczy, by porysować powłokę, której naprawa może być w wielu przypadkach niemożliwa. W związku z tym zalecane jest ostrożne transportowanie części i odpowiednie ich zabezpieczenie.

5. Nieodpowiednia konserwacja powłok

Niektóre powłoki, np. metaliczne, mogą być bardzo wrażliwe na dotyk i przebarwiać się nawet pod wpływem delikatnych zabiegów pielęgnacyjnych. Zalecane jest zatem używanie do ich mycia i czyszczenia specjalnych środków.

6. Błędy w aplikacji

Niewłaściwy sprzęt, niewyczyszczone zawieszki, nieodpowiednie uziemienie – wszelkie te zaniedbania mogą prowadzić do drastycznego obniżenia jakości powłok. By im zapobiec, wskazane jest wyposażenie się w odpowiednie urządzenia do aplikacji oraz okresowe sprawdzanie ww. parametrów.

7. Brak doświadczenia

Większość problemów, które rodzą się podczas procesu malowania proszkowego wynikają z braku doświadczenia i niewiedzy osób go przeprowadzających. Dlatego właśnie najlepiej jest korzystać z usług profesjonalnych malarni proszkowych, takich jak np. nasza lakiernia, znajdująca się w Krakowie.