fbpx

E.T. (z ang.Extra-Terrestrial) to sympatyczny bohater filmu familijnego z gatunku fantasy. W naszym artykule mowa będzie jednak nie o nim, a o ET, zwanym również ofsetem, czyli o współczynniku odsadzenia felgi. Jego wartość ma duże znaczenie, jeśli chcemy uniknąć groźnych awarii, których nie sposób naprawić regeneracją felg.

Czym jest ET?

Współczynnik odsadzenia felgi jest jednym z podstawowych parametrów montażowych felgi. Za jego pomocą oznacza się odległość w poziomie pomiędzy płaszczyzną montażu felgi (przylegania felgi do piasty) a płaszczyzną symetrii felgi. W efekcie, dzięki omawianemu współczynnikowi jest możliwe optymalne rozmieszczenie koła samochodowego w nadkolu. Jeśli wartość ET się zmniejsza, zwiększa się rozstaw kół, a felgi wychodzą nieco na zewnątrz samochodu, co oznacza mniejszą odległość powierzchni montażowej felgi od piasty (licząc środka symetrii).

Wartość ET – dlaczego jest tak ważna?

Warto wiedzieć, że jeśli wartość ET jest za mała dojdzie do obcierania zewnętrznej części koła o wnętrze nadkola. W przypadku zwiększenia się współczynnika ET, rozstaw kół jest mniejszy, co oznacza umiejscowienie koła bardziej wewnątrz nadkola. Jednak, jeśli współczynnik będzie za wysoki może dojść do niepokojących zjawisk, takich jak ocieranie wewnętrznej części koła o elementy zawieszenia i układu kierowniczego. Skrajne wartości współczynnika mogą doprowadzić również do takich zniszczeń obręczy, które ciężko będzie naprawić nawet poprzez regenerację felg.

Jak zmienić wartość ET felgi?

Istnieje możliwość modyfikacji współczynnika ET, trzeba jednak pamiętać o tym, by jego wartości mieściły się w normach. Według standardów odchylenie od normy powinno wynosić maksymalnie 1% rozstawu kół (dotyczy to zarówno kół, jak i felg). Przykładowo: jeśli rozstaw kół wynosi 150 cm, to wartość ET może być mniejsze od fabrycznego nawet o 15 mm. Koniecznym jest tylko zwrócenie uwagi na to, by opona nie wystawała poza obrys samochodu.