Piaskowanie felg kluczem do skutecznej regeneracji

Renowacja felg powinna być poprzedzona profesjonalnie przeprowadzonym piaskowaniem. Co zrobić, by zabieg ten przyniósł jak najlepsze efekty? O tym poniżej. Piaskowanie felg – najlepiej w piaskarkach W piaskowaniu felg są wykorzystywane różne urządzenia, m.in....

czytaj dalej

Klasy czystości powierzchni stali

Przed nałożeniem farby, stal powinna zostać odpowiednio przygotowana, a jednym ze sposobów, który służy temu celowi jest piaskowanie. Piaskowanie ma na celu wielowymiarowe oczyszczenie powierzchni. Obejmuje usunięcie zanieczyszczeń takich jak: pozostałości farb i lakierów, rdza, zgorzelina, kurz, oleje, żywica, itp.Piaskowanie pomaga również w wygładzeniu powierzchni poprzez odpowiednie przygotowanie spoin, krawędzi oraz obszarów z wadami powierzchni.

czytaj dalej

Metody czyszczenia powierzchni

Elementy metalowe, które trafiają do naszego warsztatu pokryte są często zgorzeliną i innego rodzaju zanieczyszczeniami. Zanim przystąpimy do czynności związanych z malowaniem, musimy te zanieczyszczenia usunąć. Inaczej malowanie nie miałoby większego sensu.

czytaj dalej

Cechy dobrego ścierniwa

W poprzednim artykule pisaliśmy o rodzajach ścierniw ze względu na materiał, z którego są zbudowane. Omówione tam ścierniwa metalowe i niemetalowe mogą być wykorzystywane do piaskowania różnych powierzchni. Czy jest jednak coś, co przesądza o jakości tych ścierniw? Jakie muszą mieć właściwości, by piaskowanie przeprowadzone z ich udziałem miało zadowalające efekty? O tym poniżej.

czytaj dalej