fbpx

By uniknąć problemów z powłokami metalicznymi, należy przestrzegać pewnych zasad. Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że czystość w malarni jest warunkiem podstawowym dla uzyskania dobrej jakości powłok proszkowych. Szczególnie ważne jest utrzymanie w czystości kabiny do aplikacji proszków, pieca do utwardzania farb, a także urządzenia do przygotowania powierzchni.

Przygotowanie powierzchni powinno być zgodne z ogólnymi zaleceniami, które odnoszą daną metodę do planowanego zastosowania wyrobów. Ponadto, jakość tych środków powinna być zgodna z zaleceniami dostawców. Na przykład, jeśli chodzi o obróbkę chemiczną, to wymiana kąpieli powinna być prowadzona w przewidzianych terminach.

Aplikacja powłok metalicznych powinna być przeprowadzana według zaleceń dostawców farb proszkowych, sprzętem, który jest do tego przeznaczony. Poza tym uziemienia wszystkich urządzeń powinny być okresowo sprawdzane, a zawieszki często czyszczone.

Utwardzanie powłok musi być prowadzone zgodnie z zaleceniami dostawców farb proszkowych. Należy pamiętać, by regularnie sprawdzać parametry temperaturowe pieca poprzez pomiar urządzeniami pozwalającymi na uzyskanie informacji o rzeczywistej temperaturze powierzchni metali.

Transport i składowanie wyrobów, które zostały pokryte metaliczną powłoką proszkową, powinny być przeprowadzone ze starannością. Co warto zaznaczyć, zatarta bądź podrapana powierzchnia metaliczna może być trudna do naprawienia. Najczęściej ciężko jest wrócić do pierwotnego wyglądu.

Czyszczenie takich farb powinno być zgodne z zaleceniami dostawcy farby. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że część powłok podczas zabiegów może ulec przebarwieniu.