fbpx

Od wielu lat czajniki aluminiowe służące do gotowania wody, a także metalowe grille ogrodowe są malowane zwykłymi farbami proszkowymi. Można więc wywnioskować, że są one odporne na wysokie temperatury.

Niestety, nie jest to zgodne z prawdą. Wymienione przedmioty wykorzystywane są zazwyczaj przez krótki czas. Przyjmuje się, że powłokę można poddać działaniu temperatury, której wartość wynosi około 110 do 120°C. Jeśli czas poddawania wysokiej temperaturze będzie krótki, nie powinny pojawić się na powierzchni farby żadne zauważalne zmiany. Należy jednak pamiętać, że razem ze wzrostem czasu nagrzewania i ochładzania będzie rosło ryzyko uszkodzenia powłoki.

Wpływ na termiczną stabilność farby proszkowej mają poszczególne składniki, do których zaliczają się zastosowane pigmenty, dodatki matujące oraz strukturalne.

Wraz ze wzrostem temperatury powierzchnia powłoki mięknie, przez co łatwiej można ją uszkodzić oraz jest ona bardziej narażona na zabrudzenie.

Sprawdzić jakość receptury farby proszkowej można już w momencie utwardzenia napylonej warstwy. Każdy producent podaje czas, który konieczny jest do pełnego usieciowania powłoki w określonej temperaturze. Wydłużenie tego czasu może wiązać się ze zmianą w wyglądzie gotowej powłoki.

Najlepiej zaobserwować zmiany wyglądu w przypadku powłok epoksydowych. Są one wyjątkowo nieodporne termicznie, co wiąże się z ograniczeniem zakresu ich stosowania. W przypadku farb poliestrowych bądź poliestrowo-epoksydowych zmiany wyglądu można najszybciej zauważyć dla lakierów bezbarwnych oraz transparentnych. Po pojawiającym się charakterystycznym zażółceniu, a następnie zbrązowieniu można rozpoznać utratę własności mechanicznych powłoki. Na farbach kryjących, które zawierają wypełniacze oraz pigmenty, przez długi czas nie widać zmian wywołanych przegrzaniem.

Ważne jest to, by ściśle przestrzegać warunki sieciowania, które założone zostały przez producenta farby. Przekroczenie temperatury 200°C dla farb proszkowych to przekroczenie granicy bezpieczeństwa, poza tą granicą można doprowadzić do zniszczenia powłoki.