fbpx

Piaskowanie powierzchni to bardzo ważna operacja, która gwarantuje dużo lepszy efekt malowania, bez ryzyka późniejszego łuszczenia się czy pękania powłoki.Jednakże warto pamiętać, że piaskowanie jest procesem wymagającym ścisłego dostosowania się do przepisów BHP – tylko wtedy będzie przebiegało w sposób bezpieczny zarówno względem osoby, która go wykonuje, jak i i innych pracowników.

Przepisy dotyczące warunków pracy przy tego typu obróbce zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym. Przepisy określają między innymi to, jak powinno wyglądać stanowisko pracy. Musi być zatem odpowiednio oznakowane i zlokalizowane w taki sposób, by nie stwarzało żadnego zagrożenia dla pracowników i osób postronnych. Stanowisko pracy powinno być ponadto wyposażone w czytelną instrukcję BHP zawierającą szczegóły na temat obsługi urządzeń do czyszczenia oraz ich właściwej konserwacji. Pracownik wykonujący piaskowanie powinien stosować odpowiednie środki ochrony osobistej w postaci właściwej odzieży ochronnej. Sprzęt używany do piaskowania musi zaś być wyposażony w odpowiednie zabezpieczenia na wypadek przypadkowego upuszczenia go przez pracownika lub innych nieprzewidzianych problemów.

Stosowanie się do zasad BHP gwarantuje właściwe, sprawne i bezpieczne przeprowadzanie procesu piaskowania, to z kolei wpływa na jego wydajność i zadowalający ostateczny rezultat. 

Piaskowanie powierzchni