fbpx

Czym jest plazma?

Plazma zwana również czwartym stanem materii jest zjonizowanym gazem o stosunkowo dużej koncentracji cząstek naładowanych elektrycznie oraz obojętnych. Współwystępują w niej atomy i elektrony, jednak suma sumarum jest ona elektrycznie obojętna. Jedną z właściwości plazmy jest zdolność do przewodzenia prądu elektrycznego.

Jej opór maleje odwrotnie proporcjonalnie do temperatury, co odróżnią ja od metali. Struktura i właściwości plazmy predysponują ja do cięcia stali odpornych na korozję oraz metali nieżelaznych.

Na czym polega wycinanie plazmą?

Cięcie plazmą jest procesem angażującym specjalistyczne palniki do wytwarzania plazmy. Materiał poddawany cięciu jest rozgrzewany i stapiany, a następnie wyrzucany ze szczeliny przy użyciu mocno skoncentrowanego gazu o wysokim poziomie energii kinetycznej. Pierwszoplanowa rolę gra tu właśnie ów gaz (plazma), który pozwala łukowi elektrycznemu precyzyjne dostanie się do powierzchni ciętego materiału. Wycinanie plazmą, w zależności od zapotrzebowania, można przeprowadzać pod powierzchnią wody (blachy cienkie i średniej grubości), z iniekcją wody (wysokiej jakości cięcia blach do 75mm), albo z użyciem przenośnej przecinarki (jakościowe cięcie plazmą powietrzną).

Jakie są zalety wycinania plazmą?

Do niewątpliwych zalet opisywanej techniki jest możliwość cięcia różnego rodzaju materiałów o zróżnicowanej grubości. Prędkość procesu jest stosunkowo wysoka, co stawia go w korzystnym świetle w porównaniu do alternatywnego cięcia tlenowo-gazowego. Atutem wycinania plazmą jest uniezależnienie ciętego materiału od wpływu temperatury, a także możliwość cięcia cienkich materiałów i nadawania im skomplikowanych kształtów bez konieczności ich nadpalania. Możliwe jest cięcie w pionie i ukosowanie materiału do grubości 30mm, a cięte powierzchnie mają wysoką jakość. Proces wycinania plazmą można łatwo zautomatyzować. Wśród wad tej metody wymienić można stosunkowo duży hałas (z wyjątkiem wycinania pod wodą) oraz emisja promieniowania ultrafioletowego.