fbpx

W procesie malowania proszkowego część farby nie trafia na malowaną powierzchnię, lecz jest odessana jako odpad. Co prawda istnieje możliwość poddania jej recyklingowi, lecz niesie to ze sobą pewne ryzyko. Dodanie do farby zbyt dużej ilości odpadów wpływa na jej jakość. Z tego względu zazwyczaj odpady farb proszkowych są likwidowane, a nie da się ukryć, że pociąga to za sobą nie tylko straty w materiale, ale również w kosztach. Naukowcy z Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF w Magdeburgu opracowali metodę utylizacji, dzięki której odpady proszkowe są wykorzystywane jako paliwo do procesów wysokotemperaturowych. Jakie płyną z tego korzyści? Stosowanie odpadów farb proszkowych do uzyskiwania energii cieplnej pozwala zaoszczędzić ok. 25% zasobów gazu ziemnego, a w przyszłości, wg naukowców, do uzyskania prądu elektrycznego. Piec służący do spalania odpadów proszkowych jest ok 50 razy mniejszy od pieców tradycyjnych, składa się z palnika paliwa pyłowego, bojlera oraz systemu filtrów, Jego wybudowanie wiąże się z wysokimi kosztami, jednak szybko się one zwracają.

malowanie_proszkowe_krakow