fbpx

Mimo niewielkiego znaczenia technologicznego, systemy transportu międzyoperacyjnego odgrywają niemałą rolę w procesie malowania proszkowego. Od niego zależą nie tylko wydajność linii malarskiej, ale również jakość powłoki malarskiej. Czym jest zatem transport podwieszany i jakie są jego rodzaje? O tym poniżej.

 

 

Podział transportu międzyoperacyjnego

 

Systemy transportu międzyoperacyjnego podzielić można na wózkowe (podłogowe) oraz podwieszane, w obrębie których wyróżnić można:

  • systemy ręczne:dookólne, krzyżowe, wahadłowe.
  • systemy automatyczne: z torami odstawczymi, dookólne. systemy mieszane (power and free).

Ażeby wybrać jeden spośród wyżej wymienionych, należy najpierw przeprowadzić gruntowną analizę danych o tym, jaka jest wymagana wydajność linii, technologia przygotowania powierzchni i malowania, wymiary i ciężar malowanych materiałów, częstość zmian farby proszkowej, wymiary malarni oraz środki finansowe przeznaczone na linię malarską.

 

 

Transport podwieszany – krótka charakterystyka

 

Jak pokazał powyższy wykres, transport podwieszany jest dość złożony. W jego obrębie wyróżnić można kilka podsystemów, które różnią się między sobą schematem zawieszenia detali. Przykładowo, zawieszenie według schematu ręcznego wahadłowego charakteryzuje się możliwością dużego upakowania w piecu, niską ceną i dużą zwartością systemu, jednak w związku z koniecznością ręcznego przenoszenia detali, wydajność jest ograniczona – podobnie jak waga i wymiary detali. W automatycznym systemie zawieszania funkcjonuje linia o wysokiej wydajności przy jednoczesnych niskich kosztach instalacji i możliwości płynnej regulacji przesuwu detali. Podobnie wydajny jest system mieszany, któremu towarzyszy dobre wykorzystanie przestrzeni malarni, możliwość malowania proszkowego materiałów o dużych wymiarach oraz duży poziom elastyczności linii.