fbpx

Malowanie fluidyzacyjne jest pierwszą uprzemysłowioną techniką pokrywania powierzchni metalowych za pomocą farb proszkowych. Wciąż cieszy się ona niesłabnącą popularnością. Pisaliśmy już o tym, czemu służy fluidyzacja, dziś omówimy szczegółowo proces z uwzględnieniem pieca, w którym jest on dokonywany.

 

Na czym polega fluidyzacja?

 

malowanie_proszkowe_krakowFluidyzacja jest procesem, w którym farba w proszku nabiera cech materiałów płynnych w wyniku przedmuchiwania farby od dołu ku górze za pomocą gazów. W wyniku tego procesu farba przechodzi w stan fluidalny i nabiera cech materiału płynnego. Podczas aplikacji cząstki proszku stapiają się na malowanej powierzchni tworząc powłokę, której grubość waha się zazwyczaj między 0,25 a 1,25 mm. Po aplikacji farby następuje etap wygrzewania (jego czas jest uzależniony od pojemności cieplnej malowanego elementu) oraz wychładzania. Ostatnim etapem jest kontrola techniczna, której celem jest ocena jakości powstałej powłoki i ewentualne poprawki.

 

Gdzie dokonywana jest fluidyzacja?

 

Malowanie proszkowe w technice fluidyzacyjnej dokonuje się w specjalnych piecach. Tam następuje przemiana farb proszkowych, w wyniku której nabierają one cech cieczy. Zachodzący wewnątrz pieca proces wypalania charakteryzuje się cechami takimi jak:

  • zrównoważona temperatura w złożu fluidalnym będąca efektem bezpośredniego kontaktu cząstek farby i intensywnej wymiany masy i ciepła,
  • możliwość kontroli temperatury i emisji szkodliwych gazów,
  • wysoka wydajność i niskie koszty inwestycyjne,
  • proszek poddawany fluidyzacji musi mieć określoną ziarnistość.