fbpx

Wspominaliśmy już na naszej stronie o rodzajach cięcia plazmowego. Niezależnie jednak od rodzaju, w technologii cięcia plazmą ważnych jest kilka parametrów, które należy wziąć pod uwagę podczas przeprowadzania procesu. W niniejszym w artykule omówimy te parametry pokrótce je charakteryzując.

Od ogółu…
Żeby poznać najważniejsze parametry w procesie cięcia plazmą, należy przeanalizować poniżej wymienione kwestie:

  • jakie jest natężenie prądu (A)?
  • ile wynosi napięcie łuku (V)?
  • jaka jest prędkość cięcia w m/min.?
  • sprecyzować rodzaj i ciśnienie w Mpa (bar).
  • ile wynosi natężenie przepływu gazu plazmowego w l/min.?
  • jaki rodzaj i konstrukcję posiada elektroda?
  • ile wynosi średnica dyszy zwężającej w mm?
  • jak palnik położony jest względem ciętego przedmiotu?

…do szczegółu.
Poniżej omówimy kilka spośród wyżej wymienionych parametrów.

ciecie stali krakowNatężenie prądu ma najważniejszy wpływ na temperaturę i energię łuku plazmowego. Oznacza to, że im wyższe natężenie, tym prędkość cięcia plazmą zwiększa się. Ewentualnie zachowując jedną prędkość cięcia można poddawać temu procesowi coraz grubsze materiały.

Napięcie łuku plazmowego w zależności od wartości może albo usprawnić albo pogorszyć sprawność procesu. Żeby odpowiednio nim pokierować, urządzenia do cięcia plazmą powinny charakteryzować się napięciem biegu jałowego od 150 do 400V.

Prędkość cięcia – zbyt mała powoduje zwiększenie się szerokości szczeliny i pojawienie się nawisu metalu i żużlu w okolicach dolnych krawędzi. Zbyt duża prędkość obniża jakość cięcia.