fbpx

Branże związane z malowaniem proszkowym miały swoje święto 1 marca. Tego dnia odbyło się w Bytowie sympozjum, na którym ludzie z branż malarskich (i nie tylko) dyskutowali na temat najnowszych rozwiązań w lakiernictwie proszkowym.

 

malowanie proszkowe sympozjumSympozjum zostało zorganizowane przez firmę Wireland sp. z o.o. Zajmuje się ona na co dzień produkcją luksusowych metalowych regałów, stąd też głównym tematem sympozjum było malowanie proszkowe elementów metalowych. Prelekcje wygłosili między innymi naukowcy z Politechniki Koszalińskiej. Czego dotyczyły?

W ramach sympozjum poruszono wiele tematów dotyczących nowoczesnych rozwiązań w malowaniu proszkowym. Jaki jest wpływ rozkładu temperatury w piecu na jakość powłoki? Jaka jest rola fosforanowania żelazowego w procesie przygotowania powierzchni multimetali? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedź poznali uczestnicy sympozjum.

W malowaniu proszkowym metali zwracano uwagę na powłoki ochronne uzyskiwane metodami próżniowo-plazmowymi oraz na walory dekoracyjne powłok proszkowych. Sympozjum zakończyło się panelem, na którym uczestnicy mogli przedyskutować zagadnienia, które pojawiały się podczas prelekcji.

Sympozjum Malowania Proszkowego jest jednym z kilku wydarzeń, na których porusza się tematy związane z malowaniem proszkowym. Z racji tego, że jest to dziedzina rozwijająca się dynamicznie, istnieje duże zapotrzebowanie na tego typu konferencje, które zapoznają ludzi z branży z nowościami na rynku.