fbpx

Jest niezwykle ważna w malowaniu proszkowym konstrukcji stalowych, bo od niej zależy przyczepność farby. Temperatura punktu rosy, bo o niej mowa, to coś, na co należy koniecznie zwrócić uwagę przed przystąpieniem do pracy w malarni.

 

Co to jest punkt rosy?

Punkt rosy opisuje temperaturę elementu, przy której wilgoć powietrza zaczyna skraplać się na tym elemencie. Temperatura punktu rosy nie jest wartością stałą, zależy od czynników, takich jak temperatura powietrza czy jego wilgotność. Obrazowo rzecz ujmując, jeśli w otoczeniu o określonej temperaturze pojawi się chłodniejszy stalowy przedmiot, którego powierzchnię będziesz chciał pokryć farbą, to najprawdopodobniej dojdzie na nim do kondensacji wilgoci. Na podobnej zasadzie powstaje rosa, z tą różnicą, że rosa nie szkodzi trawie, którą pokrywa, skroplona woda może natomiast zaszkodzić malowanej powierzchni. Jak? Może powodować: naloty rdzy, zmniejszenie przyczepności farby do podłoża, korozję podpowłokową.

 

Jak uniknąć skraplania pary wodnej?

By zapobiec szkodliwemu wpływowi skroplonej pary wodnej na malowaną powierzchnię, zalecane jest zadbanie o odpowiednią harmonię między temperaturą podłoża a temperaturą punktu rosy – uznaje się, że nie różnica między nimi powinna wynosić ok. 3 stopni Celsjusza. W przypadku powierzchni wyjątkowo chropowatych – różnica ta może sięgać 7 stopni Celsjusza. Do wyznaczenia tej różnicy wykorzystać można termohigrometr.