fbpx

Wspominaliśmy już na naszej stronie o najważniejszych w procesie cięcia plazmą parametrach, pokrótce je opisując. W niniejszym artykule postaramy się sprecyzować w jaki sposób niektóre parametry wpływają na jakość cięcia.

 

Co ma wpływ na jakość cięcia plazmowego?
Wśród czynników, które decydują o tym jak przebiega proces cięcia plazmą wymienić można między innymi:

  • rodzaj i ustawienie palnika,
  • stan materiałów eksploatacyjnych,
  • napięcie łuku,
  • wysokość i szerokość cięcia,
  • skład i grubość materiału, etc.

Między wymienionymi parametrami zachodzą wzajemne zależności, stąd też w przypadku kiedy chcemy zwiększyć jakość cięcia lub uniknąć problemów pojawiających się podczas procesu, należy podjąć określone działania w kierunku modyfikacji parametrów. Przykład poniżej.
Jak się uporać z żużlem?
wycinanie plazma krakowPojawienie się żużlu na częściach podczas przeprowadzania procesu cięcia plazmą nie jest zjawiskiem korzystnym. Można się jednak z nim uporać, stosując określone zabiegi w zależności od rodzaju żużlu. W przypadku żużlu powstającego przy wysokich prędkościach, wystarczy zmniejszyć szybkość cięcia i/lub napięcie łuku. Rozwiązaniem dla żużlu powstającego przy niskich prędkościach jest zwiększenie szybkości i wysokości cięcia. W eliminacji problemu żużlu niejednorodnego pomóc natomiast może sprawdzenie zużycia materiałów eksploatacyjnych. Oprócz wyżej wymienionych czynników, na żużel wpływ mogą mieć również skład i temperatura materiału, a także stan materiału.